باشه باشه نزن حالا!!!

بدست علیوحید

آخه من کجام شبیه هدایته !!! به خدا ما سیبیل میبیل نداریم !
راست میگن البته ، میگن که تلخ می نویسم و سیاهیا رو می بینم . اولا اینو خودمم نمی دونم چرا همه ی کسایی که منو تو دانشگا ، مدرسه یا فامیل دیدن می دونن که ته آدم چرت و پرت گو و بگو بخندیم . اما تا قلم به دست می گیرم اینا رو می نویسم . البته این چند وقته یکم حال خوب نبود .
اما انقدرا هم سیا نیستیم دادا !
قرض از مزاحمت این که دارم رو یه بخش به اسم » پای بخاری» یا » زیر کرسی» فک می کنم ، که موضوعش در مورد روشنیاس . فعلا تحت بررسیه .
راستی ! یکی دو نفر گفتن آهنگ Scorpions می خوان . اونایی که منو می بینن بیان ازم بگیرن ، رو چشم . اونایی هم که نمی بینن خدمتشون عرض کنم که جای مشخصی برای دانلود یا خریدش سراغ ندارم . اگه یکم بی کار تر بشم دوس دارم بخش دانلود هم تو وبلاگ بزارم اما حالا که نداریم !
فعلا

Advertisements