بهم خیانت شده

بدست علیوحید

همه اش احساس می کنم که احساسم اشتباه می کنه.
راستش بهش شک دارم ، هر چی دلم بیشتر می خواد من بیشتر شک می کنم.
می گم نکنه کور شده. نکنه داره چرت می گه.
هر چی هم فکر می کنم به  جایی نمی رسم.
قشنگ معلومه دلم داره عقلم رو دور می زنه.
همه چی رو می پیچونه.
من که حریفش نیستم.
یه جورایی حس می کنم بهم خیانت شده. انگار که یکی از توم داره بهم خیانت می کنه.

همه اش احساس می کنم خودم بهم خیانت کرده.
شاید احساسم

———————————————————————

پ.ن. شایدم من به احساسم…

Advertisements