خلاصه گفتم که…

بدست علیوحید

-داره احساست خودشو نشون می ده ها!
-چی؟
-می گم همچین بی احساسم نیستی
-…
-از صبح تا حالا داری از مشکلی که با احساست داری می گی. احساست داره سر بلند می کنه
-آها… شاید… زیاد خوشم نمیاد از این وضع ها!
-آها… خلاصه گفتم که…

Advertisements