چیزی نیست ، جز خلأ

بدست علیوحید

گاهی آدمها ساده می شوند.  آنقدر ساده که خودشان را می سپارند به دست موسیقی ، از هر رنگ و هرطرح. گاهی آدمها دلشان غنج می رود برای صدایی که در گوششان می پیچد. گاهی تنها ؛ گاهی تن ها. هر چه هست آدمها خودشان خودشان را ساده می کنند تا در دستِ اطراف غوطه ور شوند. گاهی آدمها حالش را دارند ، که بنشینند زل بزنند به جایی که چیزی نیست ، جز خلأ و به یاد هیچ ، قطره ای از چشمشان بچکانند. گاهی آدمها هیچی نمی خواهد. در اکنونند. 

—————————————————————————

پ.ن. گاهی وقتها James Blunt چه می چسبد…

Advertisements