فاصله اس نه مقیاس

بدست علیوحید

از اون بالا که نیگا می کنی پایینُ همه رو ریز می بینی. یعنی یه ریزِ باحالی. یه جوری که هم می بینیشون هم ریزن. یعنی اینجوری نیس که بگی ندیدم. ریز می بینیشون. انگاری یه گله مورچه که اُسکل شدن دوره هم می دُوَن. همچین یه طوری می شی. یه مدلی کیفور می شی. حالا نه اینکه هوا ورت داره بگی الان تو خیلی غولی اونا ریزن. می دونی خودتم قد اونایی. یعنی یکی بره بالا تر نیگا کنه تو رو می بینه اونم کیفور می شه. ولی خُب ریز می بینی. دسّه خودتم نیس.دلیلِ اینم که ریز می بینی فاصله اس نه مقیاس. 

Advertisements