بدست علیوحید

یه وقتایی که دلت یه حسی داره که نمی خوای داشته باشه ، بد وقتاییه ، بد!

Advertisements