بدست علیوحید

راستشُ بخوای من الان حالم از 2 ماه پیشم خیلی بهتره
اقلّش الان زبونِ هم دیگه رو می فهمیم دیگه!

Advertisements