خیلی شور می زنه

بدست علیوحید

دلم شور می زنه…
اصلاً دل تو دلم نیست…
نمی دونم چی می شه ، یعنی نه فقط اینکه آخرش چی می شه ها ، نمی دونم کلاً قراره چی بشه.
به هر کی گفتم گفت «وای خوش به حالت» یه جوری می گن خوش به حالت که آدم تو دلش خالی می شه. آخه خُب چرا من؟ همه می گن «چه حسی داری؟» «وای منُ یادت نره ها» «قدر این موقعیتُ بدون»
می بینم اینا همه اشون از من بیشتر هیجان زده ان. خُب چرا من؟ نکنه حقّم نباشه؟! نکنه…
سفر عجیبیه
دلم خیلی شور می زنه…
یعنی چی می شه؟
حلالم کنین

 

Advertisements