بدست علیوحید

خدایا مکن امید کسی را تو نا امید…

———————————————————————————————————

پ.ن. تو هر مقیاسی دردناکه

Advertisements