کاسب

بدست علیوحید

درست همون موقع که می گی خدا دیگه این یکیو ندی کُلامون می ره تو هم ، یه جوری راضیت می کنه که مشتری بشی

Advertisements