ایضاً امتحان

بدست علیوحید

موقع هایی هست که حتی استرس هم نمی تونه بر گشادی غلبه کنه

نقل از علیا حضرت نیروانا به اقتضای زمان

Advertisements