آزادیِ بیان

بدست علیوحید

فِک نمی‌کردم واسه آپ کردنِ این «یو نود و پنج لازم» بشم

Advertisements