پس از خرداد

بدست علیوحید

دوپینگ عاطفیِ خرداد دارد رخت می بندد از تنهایمان ، نگاه‌هایمان بوی تلخی گرفته‌اند باز

Advertisements