ذوق‌مرگ

بدست علیوحید

چن رو پیش حالم زیادی خوب بود، همه چی جور، همه چی رِوال. خواستم بیام یه بارم از خوشیم بنویسم؛ تا به خودم بجنبم تموم شد. بیس چار ساعت بیشتر دِووم نَیوُرد.

Advertisements