توجیه

بدست علیوحید

دستم نمی رود به نوشتن خوب. تقصیر من نیست که. همین نیم خط نیم خط ها هم عجب است بِخدا.
راستی یه وقتهایی می نویسی برای یک نفر. او خودش می فهمد من چی نوشتم. شما خون خودتان را نکثیفید.

Advertisements