مای لایف

بدست علیوحید

دلم تنگ بود برای موسیقی ، خیلی تنگ. آخر خیلی وقت است که هدفون به گوش نکرده‌م و گوش نداده‌م به صدای موسیقی. امشب ناپرهیزی می کنم. «مای لایف«ِ آقای خولیو را از میانِ خاطراتِ جاده های سفر کشیده‌م بیرون و علم کرده‌م برای شنیدن. خوش حسّی دارد به جانِ شما.

Advertisements