پشیمانی

بدست علیوحید

پاک‌کن برداشته‌ام افتاده‌ام به جان این کاغذ معاشراتم. بعضی آدم‌ها را از ته دل پاک می‌کنم اما بد جنسی دارد این کاغذ ، جای اسم‌ها می‌ماند.

Advertisements