هفت‌سین

بدست علیوحید

.اي مردمان بگوييد
.    آرامِ جانِ من كو؟
.راحت فزاي هر كس
.     محنت رسانِ من كو؟
.          محنت رسانِ من كو؟

.نامش همي نيارم
.     بردن به پيش هر كس
.گَه گَه به نّاز گويم
.     سرو روان من كو؟
.          سرو روان من كو؟

.هر كس به خانماني
.     دارد مهرَباني
.من مهرَبان ندارم
.     نامهربان من كو؟
.           نامهربان من كو؟

-انوری ابیوردی

پ.ن. از زبانم نمی‌افتد این روز‌ها

Advertisements