تصور کن اگه حتی …

بدست علیوحید

یه روز می‌آد می‌بینی هیچ کدومش تموم نشده و اینجا هچنان کمافی‌السابق گْه مونده

Advertisements