بیست‌ساله‌گی

بدست علیوحید

همیشه ارادتِ خاصی نسبت به عدد بیست داشتم. فکر می‌کردم عدد خاصیه. علاوه بر اینا دوسش داشتم. می‌دونم که همه‌ش به خاطر مقیاسِ نمراته که از بیسته. اما جدا از تمام این حرفا، دوست داشتم یه روزی‌ بیست‌سالم بشه. منتظر چیزای خوبی بودم تو بیست ساله‌گی. اما حالا که بیشترِ بیست ساله‌گی رو اومدم؛ می‌دونم که بدترین سال زندگیم تا الان همین بیست ساله‌گیم بوده. می‌دونم بدتر از اینام تو راهه. اما لازم بود بگم که بیست ساله‌گیم چیزِ گندی از آب در اومد.

Advertisements