سیّد‌محمّد خاتمی

بدست علیوحید

هشت‌ساله بودم، دیوار اتاقم پوستر سیّد بود به چه بزرگی. در کمد من و خواهرم را که باز می کردی پوستر کوچک‌تر سیّد را می‌دیدی. همان که دورش زرشکی یا خاکی بود و عکس سیاه و سفید سیّد را هم مدل دلبری درونش نشانده بودند. من با این بازی‌ها بزرگ شدم. بعد هر کلاسِ درس، گپمان دزدی‌های شیخ فعلی بود و معجزاتی که قرار بود سیّد بکند. روز رأی‌گیری چهارچشمی برگ رأیِ بابا را می‌پاییدم که نوشته‌باشد سیّد‌محمّد خاتمی.

Advertisements