فلکه

بدست علیوحید

-فکر کنم این باشه شیرش.
+مطمئنی؟ اون دفعه خیلی بد شدا.
-این بیشتر بهش می‌آد شیر اصلی باشه. می‌بندم ببین چی‌می‌شه؟

+الله‌اکبر. بسه بسه. آقا خودش بود. دمت گرم. اجرت با ا…
-جون حاجی بسته شد؟
+همه‌شون بسته شدن. یه دونه‌م نمونده.
-ایول ایول. حالا بازش کنم یه‌وخ از بالا گیر می‌دن می‌بینی.
+ولی ترکوندی. این‌جوری دیگه کارشون تمومه

-از بالا اوکی دادن. بستم.

Advertisements