دلم

بدست علیوحید

کتاب‌خواندن یک چیزی می‌خواهد از جنسِ حال، فیلم‌دیدن و باقی ماجرا هم مثل آن. بعد، وقت‌هایی در زندگی هست که فقط دلم آدم می‌خواهد. نه هر آدمکی که از راه رسید. از آن آدم‌ها که حال کنم باهاشان. از بختِ بد این‌جور وقت‌ها نمی‌شود کتاب و امثالش را جای آدم‌ها نشاند. دلم ‌آدم می‌خواهد. همین دور و بر، همین الان.

Advertisements