در این غروب‌های زودرس

بدست علیوحید

زیاد راه بروید، و موسیقی گوش کنید، و سرتان را تکان دهید، و دستانتان را نامحسوس برقصانید، و گام‌هایتان را رقص نور کنید.

Advertisements