بدست علیوحید

چند وقت بود که غُرنمی‌زدم. اگر هم چیزی بود لا‌به‌لای چرندیاتِ روزمره، به شوخی‌ برگزار می‌کردم. دو هفته پیش بی‌آن‌که غرزده باشم متهم شدم. دو هفته‌ است که غرهایم سرازیر می‌شوند.

Advertisements